Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych (TUS) to zajęcia na których dzieci rozwijają i doskonalą umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i społeczne.

Wspólnie z wykwalifikowaną kadrą pedagogów pomagamy dzieciom budować pewność siebie, uczymy asertywności, empatii oraz rozwiązywania konfliktów. Prowadzimy ćwiczenia, którenauczą dzieci radzenia sobie w sytuacjach stresowych, tworzenia zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz zwiększają pewność siebie.

Rok szkolny podzielony jest na 3 moduły z różnymi obszarami. Cykl składa się z 10 zajęć po 60 minut.

Bezpłatna konsultacja podsumowująca

Zalecane są co najmniej 2 cykle

Grupy: 4-6 lat 7-10 lat

Cena: 400 zł / miesiąc