MATEMATYKA EZO

Z

Zbieranie plonów 7-8 klasa

Poszerzamy i rozwijamy umiejętności uczniów. To tutaj po raz pierwszy uczniowie spotykają się z dowodami matematycznymi, samodzielnie dochodzą do budowania wzorów matematycznych, a co za tym idzie łatwiej je zapamiętują. Tu świat matematyki otwiera szeroko swoje drzwi.

Jak wyglądają zajęcia?

Nie opieramy się na suchych regułkach i wzorach do zapamiętania i stosowania, stawiamy mocno na intuicję, często przeprowadzamy burzę mózgów, nie boimy się gdy uczniowie popełniają błędy, dzięki nim lepiej się uczą. Nie oceniamy, wspieramy, szukamy ścieżek, które będą prowadziły do celu. Dużą wagę kładziemy na sposób rozwiązania zadania, na prawidłowy zapis działań, wyrabiamy mechanizmy, które w przyszłości pozwolą im na minimalizowanie błędów rachunkowych.

Cena: 240zł / miesiąc

PROWADZĄCY

Agnieszka Szelast

Prowadząca