MATEMATYKA EZO

M

Mozolna praca 4-6 klasa

Diametralnie różni się od wcześniejszych poziomów. Mamy na celu wspomaganie programów realizowanych w szkole, uwzględniając szkolną podstawę programową i wszelkie potrzeby uczniów. Pomagamy w oswojeniu się z nowymi tematami, które często na początku wydają się być bardzo trudne.

Jak wyglądają zajęcia?

Mamy na celu polepszenie ocen uczniów w szkole i sprawienie, aby podczas zajęć szkolnych czuli się pewniej ponieważ z realizowanymi tematami spotkali się już u nas. Tutaj jesteśmy zawsze o krok przed tematami omawianymi w szkole. Dzięki zajęciom dzieci czują się lepiej i swobodniej podczas zajęć szkolnych, ponieważ z nowym tematem spotykają się po raz drugi. Dzięki temu rozumieją podczas lekcji szkolnych, są pewniejsi siebie i bardziej otwarci na matematyczne wyzwania.

Cena: 240zł / miesiąc

PROWADZĄCY

Anna Gębka

Prowadząca

Magda Stembalska

Prowadząca