Przedsiębiorczość

Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, wizerunku i preorientacji zawodowej mają na celu poszerzenie wiedzy dziecka na tematy związane z rynkiem pracy i komunikacji. Na zajęciach poruszonezostaną tematy zawodów, rynku pracy i podstaw przedsiębiorczości. Nauczymy dzieci podstaw komunikacji niewerbalnej i autoprezentacji, znajdziemy mocne strony i uzdolnienia specjalne oraz będziemy trenować asertywność i myślenie kreatywnego.

Poprzez zadania grupowe i symulacje, dzieci nauczą się, pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów, wzmocnią umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności i innowacyjności, co pomoże im osiągnąć sukces w przyszłości.

Grupy: 3-5 klasa

Cena: 55 zł / zajęcia